ดูแลสุขภาพด้วยเรกิบำบัด..สัมผัสมหัศจรรย์ Reiki the miracle touch

ดูแลสุขภาพ ลดอาการมือชา ผ่อนคลายด้วยเตียงหยก Jade Mattress
มกราคม 8, 2017
ดูแลสุขภาพให้หน้าใส หน้าเด็กด้วย นวดหน้าเรกิสไตล์ Reiki facial lift
มกราคม 8, 2017

ดูแลสุขภาพด้วยเรกิบำบัด..สัมผัสมหัศจรรย์ Reiki the miracle touch

Aura Scan การตรวจออร่าสแกน ออร่าสแกน AKA Foreveryoung

Aura Scan การตรวจออร่าสแกน ออร่าสแกน AKA Foreveryoung

ดูแลสุขภาพด้วยเรกิบำบัด..สัมผัสมหัศจรรย์ Reiki the miracle touch

ดูแลสุขภาพด้วยเรกิบำบัด..สัมผัสมหัศจรรย์ Reiki the miracle touch

          หลายพันปีมาแล้วที่มนุษย์ได้ค้นพบระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวธรรมชาติ ด้วยการฟื้นฟูพลังชีวิตและสร้างสมดุลของพลังงานในร่างกาย ผ่านพลังธรรมชาติสากล หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า เรกิ (Reiki) ลมปราณของจักรวาล ร่างกายของคนมีลมปราณไหลเวียนอยู่ บางศาสตร์เรียกว่าพลังชีวิต หรือ ชี่(Chi) เมื่อลมปราณในร่างกายไม่สมดุล มีการติดขัดก็จะทำให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้

ประโยชน์ของเรกิ (Reiki)

  • ฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด
  • ฟื้นฟูร่างกายหลังทำคีโม
  • บรรเทาอาการบาดเจ็บ เช่น แผลสด ฟกช้ำ
  • บรรเทาอาการปวดเมื่อย
  • ปรับจักระในร่างกาย
  • กระตุ้นการไหลเวียนเลือด
  • ฟื้นฟูกระดูก
  • ซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหาย
  • ช่วยให้นอนหลับง่าย
  • ช่วยให้จิตแจ่มใส

ความเป็นมาของ Reiki (เรกิ)

          เรกิ (Reiki) เคยหายสาปสูญไปและอาจารย์มิคาโอะ อูซุย ชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบ และเผยแพร่จน เรกิ (Reiki) เป็นที่รู้จักทั้งในญี่ปุ่นและยุโรป ในโรงพยาบาลต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษและเยอรมัน มีการใช้เรกิ (Reiki) เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการสนับสนุนกระบวนการรักษาทางด้านการแพทย์ทางเลือก แต่จะไม่ขัดแย้งกับส่วนของการบำบัดรักษาทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน

          เพราะในความเป็นจริงแล้ว ร่างกายเราจะซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยวิธีที่เป็นธรรมชาติและพักฟื้นจากการรักษาด้วยยารักษาโรค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการผ่าตัด ในบางรัฐของอเมริกา หากผู้ป่วยไปรับการบำบัดด้วยพลังเรกิ (Reiki)สามารถนำไป บิกประกันชีวิตได้
          การบำบัดด้วยเรกิ (Reiki) จะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ที่ต้องการการบำบัดที่เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเรกิ(Reiki)เป็นการบำบัดด้วยพลังธรรมชาติ โดยผู้ให้การบำบัดจะวางฝ่ามือทั้ง 2 ลงบนร่างกายผู้เข้ารับการบำบัด (ผู้ให้การบำบัดเป็นผู้ที่ได้ผ่านการปรับคลื่นพลังจากเรกิ มาสเตอร์แล้วและต้องเป็นTraditional masterเท่านั้น)และส่งพลังงานที่ได้รับจาก ธรรมชาติผ่านฝ่ามือไปสู่ร่างกาย ความคิด และอารมณ์ ของผู้บำบัดจนรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากมือผู้บำบัด โดยพลังเรกิจะสามารถวิ่งไปตามจุดต่างๆของร่างกายที่ต้องการพลังงานอยู่ ณ ช่วงเวลาที่ทำบำบัด  พลังจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบริเวณที่มีการวางฝ่ามือลงไปเท่านั้น 

           ด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือใดเช่นนี้ เรกิ (Reiki) จึงได้รับขนานนามว่า “พลังบำบัดมหัศจรรย์”เรกิใช้ได้ผลมาหลายต่อหลายเคส ในการเยียวยาบาดแผล อาการฟกช้ำ ปวดเมื่อย คอ บ่า ไหล่ เวียนหัว ฟื้นฟูกระดูก ข้อต่อที่เสียหาย ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกเคมีบำบัด ฯลฯ รวมไปถึงการเยียวยาทางด้านอารมณ์ ซึมเศร้า ออธิสติก เครียด นอนไม่หลับ


 

What is Reiki?

          Reiki is a Japanese technique for stress reduction and relaxation that also promotes healing. It is administered by “laying on hands” and is based on the idea that an unseen “life force energy” flows through us and is what causes us to be alive. If one’s “life force energy” is low, then we are more likely to get sick or feel stress, and if it is high, we are more capable of being happy and healthy.

          The word Reiki is made of two Japanese words – Rei which means “God’s Wisdom or the Higher Power” and Ki which is “life force energy”. So Reiki is actually “spiritually guided life force energy.”

          A treatment feels like a wonderful glowing radiance that flows through and around you. Reiki treats the whole person including body, emotions, mind and spirit creating many beneficial effects that include relaxation and feelings of peace, security and wellbeing. Many have reported miraculous results.

          Reiki is a simple, natural and safe method of spiritual healing and self-improvement that everyone can use. It has been effective in helping virtually every known illness and malady and always creates a beneficial effect. It also works in conjunction with all other medical or therapeutic techniques to relieve side effects and promote recovery.

          An amazingly simple technique to learn, the ability to use Reiki is not taught in the usual sense, but is transferred to the student during a Reiki class. This ability is passed on during an “attunement” given by a Reiki master and allows the student to tap into an unlimited supply of “life force energy” to improve one’s health and enhance the quality of life.

          Its use is not dependent on one’s intellectual capacity or spiritual development and therefore is available to everyone. It has been successfully taught to thousands of people of all ages and backgrounds.

          While Reiki is spiritual in nature, it is not a religion. It has no dogma, and there is nothing you must believe in order to learn and use Reiki. In fact, Reiki is not dependent on belief at all and will work whether you believe in it or not. Because Reiki comes from God, many people find that using Reiki puts them more in touch with the experience of their religion rather than having only an intellectual concept of it.

          While Reiki is not a religion, it is still important to live and act in a way that promotes harmony with others. Mikao Usui, the founder of the Reiki system of natural healing, recommended that one practice certain simple ethical ideals to promote peace and harmony, which are nearly universal across all cultures.

 

Credit : The International Center 

for Reiki Training : Reiki.org

 


AKA Forever Young

FB In Box : Ananta Wellness : Energy therapy

Line : @akaforeveryoung

Tel : 095-4464194096-1363463

E-Mail: kridnicha@hotmail.com

Address : 303 สุขสวัสดิ์35 (วัดสน) แขวง /เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140