Promotion สุดคุ้ม

Promotion สุดคุ้ม

สุดพิเศษ

Promotion สุดคุ้ม

⭐️ขวดสูดไอเกลือ ราคาพิเศษ 390 !!
จากเดิม 490 บาท

⭐️ช่วยให้หายใจโล่งขึ้น
⭐️ช่วยบรรเทาอาการไอจาม
⭐️ช่วยบรรเทาอาการคอแห้ง สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่
เหมาะกับ-ผู้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด เป็นต้น เพื่อช่วยบรรเทาอาการ คนทั่วไป ที่ใส่ใจสุขภาพของตน