ออร่า

มีนาคม 6, 2017
ออร่าพัง ฟังทางนี้ ออร่า คือ คลื่นสนามพลังงานไฟฟ้า ที่กระจายออกมาจากเซลล์แต่ละเซลล์เป็นพลังงานในร่างกายของเรา

ออร่าพัง ฟังทางนี้

ออร่าพัง ฟังทางนี้ ออร่าพั […]